Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Bendahari

Panduan

PENTADBIRAN PELAJAR PEROLEHAN
Businessman_with_tie_128 Graduate_student_avatar_128 Receipt_with_dollar_symbol_128

 

ASET CBP/GST PENYELIDIKAN
Desktop_computer_128 Bill_with_dollar_sign_and_coins_128 Student_in_front_of_a_stack_of_books_128