Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Bendahari

Panduan Aset

Jadual Pemeriksaan Jawatankuasa Kecil Teknikal Pelupusan Tahun 2017
Mesyuarat Jawatankuasa Pelupusan Aset Ukm Tahun 2017 & Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Ukm Tahun 2017
Jadual Pemeriksaan Untuk Pelupusan Aset Alih Bagi Tahun 2014
Jadual Pemeriksaan Untuk Pelupusan Aset Alih Bagi Tahun 2015