Panduan Aset

Jadual Pemeriksaan Jawatankuasa Kecil Teknikal Pelupusan Tahun 2017
Mesyuarat Jawatankuasa Pelupusan Aset Ukm Tahun 2017 & Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Ukm Tahun 2017
Jadual Pemeriksaan Untuk Pelupusan Aset Alih Bagi Tahun 2014
Jadual Pemeriksaan Untuk Pelupusan Aset Alih Bagi Tahun 2015