Panduan CBP/GST

PEMAKLUMAN EDARAN PINDAAN KE ATAS PENGENAAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)
Pelaksanaan Cukai Barangan & Perkhidmatan (CBP/GST) di UKM
cbp reg

Mulai 1 April 2015, beberapa perubahan dalam pengurusan kewangan universiti akan dilaksanakan seperti berikut;
1. Sistem Kewangan & Perakaunan Universiti (UFASt)
2. Peraturan Kewangan Universiti.

Untuk makluman warga universiti no. pendaftaran CBP/GST UKM adalah 001782259712.

Sekiranya tuan/puan menghadapi sebarang masalah mengenai perkara ini harap dapat menghubungi Pn Norliza Binti Abd Halim/ En Fariz Bin Jasni di talian 03-89214238 atau email kepada unitgst@ukm.edu.my.

Muatturun Pekeliling
Caj CBP 6% keatas Program Anjuran Universiti (Bengkel, Seminar, Dialog, Persidangan)

Bermula 1 April 2015, PTJ di UKM yang menganjurkan program seperti seminar, bengkel, dialog atau persidangan perlu mengambilkira caj Cukai Barangan & Perkhidmatan (CBP) 6% di dalam tuntutan yang dihantar kepada perserta. Pihak kami beranggapan semua bayaran yang diterima bagi program diatas selepas tarikh tersebut adalah termasuk 6% CBP.

Pekeliling Bendahari Bil. 07/2013 bertarikh 18 Mac 2013 adalah dibatalkan berkuatkuasa serta merta. Pekeliling Bendahari Bil. 05/2015  adalah perlu dibaca bersekali dengan pekeliling ini.

Sekiranya tuan/puan menghadapi sebarang masalah mengenai perkara ini harap dapat menghubungi En. Abdul Muiz Sheafi/Pn. Napsiah Mohd Razali di talian 03-89215025/5538 atau email kepada hartanah@ukm.edu.my

Muatturun Pekeliling
Borang Pengesahan RO - PTJ
Bagi tujuan pengecualian CBP untuk perolehan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia Lampiran ini hendaklah disertakan dengan Borang Permohonan Pesanan Rasmi (BPPR) dan dilengkapkan oleh Ketua Jabatan atau Pegawai yang diberi kuasa.

Muatturun Borang
Perubahan UFAST kepada Pusat Tanggungjawab
Latar Belakang GST Di Malaysia
Senarai Barangan Bercukai Dan Tidak Bercukai (Barang Serbaneka)
GST Compliance Accounting Software
Treatment On Education Industry
Soalan lazim berkaitan GST (FAQS)

FAQ GST BIL 1/2015
MODUL PEROLEHAN

(A) Pelanggan dan pendaftaran pembekal

1. Siapakah yang bertanggungjawab untuk pendaftaran nombor GST pembekal dan organisasi?
Pembekal – Syarikat perlu membuat kemaskini pendaftaran No. CBP di portal pembekal (www.ukm.my/epembekal) dan diluluskan oleh Unit Perolehan, Jabatan Bendahari (03-89215700/ 5681/ 4438)
Organisasi – Maklumkan pada Unit Perolehan, Jabatan Bendahari (03-89215700/ 5681/ 4438) untuk pendaftaran No. CBP / GST di Modul Pelanggan UFASt.

2. Adakah PTJ boleh menyemak status pembekal yang berdaftar GST dengan kastam tanpa merujuk pihak syarikat?
Boleh, sila rujuk laman web https://gst.customs.gov.my/TAP/_/#1

(B) Sebutharga Dan BPPR

1. Adakah PTJ masih boleh berurusan dengan syarikat yang tidak berdaftar GST dengan Kastam?
Boleh, Tiada polisi UKM yang menyatakan pihak universiti hanya berurusan dengan syarikat yang berdaftar dengan pihak Kastam. Kod cukai yang digunakan adalah NR.

2. Sebutharga pembekalan dari syarikat yang dipilih melalui tataracara perolehan secara pembelian terus berjumlah rm19,900.00 (harga sebelum gst). Setelah pesanan rasmi dikeluarkan, harga termasuk gst adalah 21,094.00. Adakah perlu melalui tatacara perolehan secara sebutharga ‘b” (melebihi 20,000 – 50,000) ?
Tidak, Tatacara perolehan di tentukan melalui jumlah dan anggaran harga sebelum GST.

3. Bagaimanakah hendak mendapatkan harga/unit sebelum GST (exclusive) sekiranya pembekal memberikan Harga/Unit bersama GST (inclusive)?
Formula kiraan jumlah GST (inclusive) untuk dapatkan harga seunit sebelum GST: –

i) [ Jumlah harga seunit dengan GST (inclusive)] X 6 / 106 = Caj GST yang dikenakan
ii) [ Jumlah harga seunit dengan GST (inclusive)] – [Caj GST yang dikenakan] = [ Jumlah harga seunit sebelum GST (exclusive) ]

4. Apakah jenis perolehan yang mendapat pelepasan (relief order)?
Perolehan pembelian bahan dan peralatan yang digunakan secara langsung untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran kursus/program yang diluluskan oleh pihak MQA dengan menggunakan peruntukan mengurus dan pembangunan sahaja dibenarkan. Pembelian ini juga perlu diperakui untuk tujuan berkenaan oleh Ketua Pengarah JKDM.

5. Bagaimanakah hendak mendapatkan Sijil Pelepasan (Relief Order)?
Pihak PTJ perlu terlebih dahulu memastikan syarat-syarat yang dinyatakan di no 6 dipenuhi. Seterusnya pihak PTJ perlu mengisi Borang Pengesahan Pembelian RO PTJ dan dikepilkan bersama-sama dengan BPPR yang dihantar ke Jabatan Bendahari / Bahagian Kewangan / Zon Kewangan. Sekiranya diperakui pembelian tersebut memenuhi kriteria yang dinyatakan oleh Pegawai Perolehan terbabit, Sijil berkenaan akan dicetak bersama dengan PR yang telah diluluskan. Bagi pembelian di bawah Perintah CBP (Pelepasan) ini, kod cukai yang perlu digunakan adalah RO.

6. Bagaimana ingin menggunakan kod cukai tertentu namun tiada pilihan di ruang kod CBP?
Maklumkan pada Unit GST, Jabatan Bendahari (03 – 8921 4238) atau email kepada unitgst@ukm.edu.my

MODUL AKAUN BELUM BAYAR

(A) Panjar Wang Runcit(PWR)

1. Adakah resit “simplified tax invoice” boleh digunakan untuk bayaran PWR?
Boleh. Ini kerana jumlah maksimum cukai input yang boleh dituntut daripada pihak Kastam sekiranya “simplified tax invoice” adalah RM 30.00.

2. Bagaimana dengan resit / tuntutan yang tidak disenaraikan di perbelanjaan yang dibenarkan di Pekeliling Bendahari Bil 5/2015 seperti tuntutan perubatan/pergigian kakitangan dan jamuan?
Resit / tuntutan berkenaan akan terus dibayar kepada kakitangan terbabit namun pihak PTJ perlu menyediakan Daftar Bil tanpa APB terlebih dahulu. Namun sekiranya bil tersebut bertarikh sebelum 1 April 2015, bil berkenaan masih lagi dibenarkan dengan menggunakan PWR.

(B) Tuntutan bayaran balik

1. Bagaimana dengan resit tuntutan bayaran balik yang melebihi RM500 dan hanya menggunakan resit “simplified tax invoice”?
Bagi kes ini, pihak Bendahari hanya akan membayar kos pembelian terbabit tanpa mengira caj GST. Caj GST terbabit akan ditanggung oleh pemohon berkenaan. Pastikan untuk mendapatkan “full tax invoice” atas nama UKM daripada pembekal sekiranya ingin menuntut bayaran penuh. Peraturan ini tertakluk kepada semua peruntukan termasuk dana penyelidikan.

(C) Sub-modul Akuan Penerimaan Barang / Daftar Bil

1. Apakah kod CBP yang perlu digunakan untuk bil-bil sebelum 1 April 2015?
Bagi bayaran bil-bil sebelum 1 April 2015, kod Cukai yang perlu digunakan adalah Kod Cukai OP (Out-of-scope).

2. Apakah proses yang perlu dibuat sekiranya terdapat Pesanan Rasmi (PR) yang telah diluluskan sebelum 1 April 2015 tanpa caj GST, namun bekalan/perkhidmatan diterima selepas 1 April 2015 dan mengandungi elemen GST?
Buat APB tanpa menarik PR tersebut. Guna Kod CBP yang sesuai. Namun PR terbabit perlu dilampirkan bersama dengan Daftar Bil dan APB untuk proses bayaran. Sekiranya tiada, pihak Bendahari menganggap pembelian tersebut adalah tidak mematuhi peraturan kewangan universiti di mana tindakan AP59 boleh dikenakan.

MODUL AKAUN BELUM TERIMA

1. Adakah caj GST dikenakan kepada sumbangan yang diberikan oleh pihak luar?
Sekiranya sumbangan berkenaan mempunyai manfaat secara langsung atau tidak langsung kepada penyumbang berkenaa, caj GST akan dikenakan. Sekiranya tiada manfaat, tiada caj GST dikenakan.

2. Adakah caj GST dikenakan kepada aktiviti komersial yang dijalankan oleh PTJ seperti sewaan ruang, seminar dan jualan barang?
Caj yang dikenakan kepada pelanggan hendaklah mengambil kira elemen GST.