Panduan Pelajar

Makluman Kadar Yuran Pengajian di UKM bagi tahun 2019

Makluman Proses mengadakan aktiviti pelajar

 

Buku Panduan Kewangan Pelajar Semester 2016/2017
Jadual Pembayaran Elaun Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA),Pembantu Penyelidik (RA) dan Elaun Zamalah Penyelidikan Tahun 2016