Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Bendahari

Panduan Pelajar

Buku Panduan Kewangan Pelajar Semester 2016/2017
Jadual Pembayaran Elaun Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA),Pembantu Penyelidik (RA) dan Elaun Zamalah Penyelidikan Tahun 2016