Hubungi Kami

Bahagian Pentadbiran

Jabatan Bendahari

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 Bangi, SELANGOR

 (Rujuk direktori untuk no. telefon Bahagian berkaitan)

Tel: 03-8921 5113

Email: bndahari@ukm.edu.my

Web: www.ukm.my/bendahari