Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Bendahari

Arkib Berita

PEMAKLUMAN EDARAN PINDAAN KE ATAS PENGENAAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Edaran pemakluman pindaan pelaksanaan CBP daripada enam peratus (6%) kepada kosong Peratus (0%) bermula 1 Jun 2018. Sila klik untuk muat turun.

Pekeliling Bendahari Bil.5/2018 – Pengenaan Caj Elektrik Kolej Kediaman

Pekeliling Bendahari Bil.5/2018 – Pengenaan Caj Elektrik Kolej Kediaman

Pekeliling Bendahari Bil.4/2018 – Penyata Pendapatan Tahunan 2017 dan Penghantaran Borang Cukai Individu/Sistem e-Filing

Pekeliling Bendahari Bil.4/2018 – Penyata Pendapatan Tahunan 2017 dan Penghantaran Borang Cukai Individu/Sistem e-Filing

Pekeliling Bendahari Bil.3/2018 – Larangan Mendaftar Pengajian Bagi Pelajar Yang Masih Berhutang

Pekeliling Bendahari Bil.3/2018 – Larangan Mendaftar Pengajian Bagi Pelajar Yang Masih Berhutang

Pekeliling Bendahari Bil.2/2018 – Polisi Pengurusan Hutang Universiti Kebangsaan Malaysia

Pekeliling Bendahari Bil.2/2018 – Polisi Pengurusan Hutang Universiti Kebangsaan Malaysia

Pekeliling Bendahari Bil.1/2018 – Jadual Pembayaran Gaji Bulanan 2018 (Pindaan)

Pekeliling Bendahari Bil.1/2018 – Jadual Pembayaran Gaji Bulanan 2018 (Pindaan)

Pekeliling Bendahari Bil.15/2017 – Penyertaan Pelan Takaful Keluarga Berkelompok Kakitangan UKM 2018-201

Pekeliling Bendahari Bil.15/2017 – Penyertaan Pelan Takaful Keluarga Berkelompok Kakitangan UKM 2018-2019

Pekeliling Bendahari Bil.14/2017 – Jadual Pembayaran Gaji/Elaun Tahun 2018 bagi Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA), Pembantu Penyelidik (RA) dan Zamalah (Universiti Penyelidikan, Penyelidik Tersohor dan Yayasan Canselor)

Pekeliling Bendahari Bil.14/2017 – Jadual Pembayaran Gaji/Elaun Tahun 2018 bagi Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA), Pembantu Penyelidik (RA) dan Zamalah (Universiti Penyelidikan, Penyelidik Tersohor dan Yayasan

Pekeliling Bendahari Bil.12/2017 – Jadual Penutupan Akaun Universiti Kebangsaan Malaysia bagi Tahun berakhir 31 Disember 2017

Pekeliling Bendahari Bil.12/2017 – Jadual Penutupan Akaun Universiti Kebangsaan Malaysia bagi Tahun berakhir 31 Disember 2017

Pekeliling Bendahari Bil.11/2017 – Polisi Tiada Pemulangan Yuran Penginapan Pelajar

Pekeliling Bendahari Bil.11/2017 – Polisi Tiada Pemulangan Yuran Penginapan Pelajar