Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Jabatan Bendahari

News Archive

Garis Panduan Perolehan UKM (Pindaan 1 Tahun 2020)

Pekeliling Bendahari Bil 12/2019- Garis Panduan Perolehan UKM  Lampiran 1: Garis Panduan Perolehan UKM Lampiran 2: Jadual Kaedah Perolehan, Had Nilai, Syarat Pelaksanaan dan Pihak

Pekeliling Jabatan Bendahari Bil 1/2019 Tatacara Pentadbiran Profil Keselamatan Pengguna Sistem UFASt

Panduan kepada semua warga di Pusat Tanggungjawab (PTJ) terutama pegawai/staf yang menguruskan urusan kewangan di PTJ. Untuk makluman juga, kakitangan yang memerlukan capaian kepada sistem UFAST

Pekeliling Bendahari Bil.8/2018 – Panduan Tuntutan Penyelidikan Dana Luar UKM

Pekeliling Bendahari Bil.8/2018 – Panduan Tuntutan Penyelidikan Dana Luar UKM

PEMAKLUMAN EDARAN PINDAAN KE ATAS PENGENAAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (CBP)

Edaran pemakluman pindaan pelaksanaan CBP daripada enam peratus (6%) kepada kosong Peratus (0%) bermula 1 Jun 2018. Sila klik untuk muat turun.

Pekeliling Bendahari Bil.5/2018 – Pengenaan Caj Elektrik Kolej Kediaman

Pekeliling Bendahari Bil.5/2018 – Pengenaan Caj Elektrik Kolej Kediaman

Pekeliling Bendahari Bil.3/2018 – Larangan Mendaftar Pengajian Bagi Pelajar Yang Masih Berhutang

Pekeliling Bendahari Bil.3/2018 – Larangan Mendaftar Pengajian Bagi Pelajar Yang Masih Berhutang

Pekeliling Bendahari Bil.2/2018 – Polisi Pengurusan Hutang Universiti Kebangsaan Malaysia

Pekeliling Bendahari Bil.2/2018 – Polisi Pengurusan Hutang Universiti Kebangsaan Malaysia

Pekeliling Bendahari Bil.11/2017 – Polisi Tiada Pemulangan Yuran Penginapan Pelajar

Pekeliling Bendahari Bil.11/2017 – Polisi Tiada Pemulangan Yuran Penginapan Pelajar

Pekeliling Bendahari Bil.8/2017 – Garis Panduan Perolehan UKM

Pekeliling Bendahari Bil.8/2017 – Garis Panduan Perolehan UKM –> Garis Panduan Perolehan UKM

Pekeliling Bendahari Bil.7/2017 – Tatacara Pengurusan Aset Penyelidikan

Pekeliling Bendahari Bil.7/2017 – Tatacara Pengurusan Aset Penyelidikan