Notis Pemakluman Ralat Tender – UK.BEN/UPO 6/2016

Nombor Tender : UK.BEN/UPO 6/2016
Tajuk Tender : PERKHIDMATAN TAKAFUL AM UNTUK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN (01 MAC 2017 HINGGA 28 FEBUARI 2019)

PEMBETULAN BAGI SPESIFIKASI DI DOKUMEN BIL. 8 (SET A DAN SET C) BAGI TENDER PERKHIDMATAN TAKAFUL AM UNTUK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN (01 MAC 2017 HINGGA 28 FEBUARI 2019)

Adalah dimaklumkan bahawa terdapat pembetulan pada Dokumen Bil. 8 (Set A dan Set C) bagi dokumen tender di atas seperti berikut.
Sila ambil perhatian bahawa pembetulan adalah pada mukasurat terlibat seperti yang tertera dalam jadual di bawah sahaja. Semua maklumat lain di dalam tender adalah tidak berubah.

Muatturun Surat Edaran