Pekeliling Bendahari Bil.1/2017 – Garis Panduan Kewangan Dan Perakaunan UKM

Pekeliling ini bertujuan bagi menguatkuasakan Buku Garis Panduan Kewangan dan Perakuanan UKM yang diluluskan oleh Lembaga Pengurusan Universiti (LPU)

Semua kakitangan dan pegawai yang bertanggungjawab menguruskan urusan kewangan haruslah mematuhi polisi dan peraturan yang ditetapkan ini. Sebarang ketidakpatuhan akan dipertanggungjawabkan kepada individu dan PTJ berkenaan.

Muatturun Pekeliling Muatturun Garis Panduan