Pekeliling Bendahari Bil.2/2017 – Penubuhan Jawatankuasa Barangan Import Universiti

Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan mengenai keperluan mengemukakan permohonan pembelian barang yang diimport kepada Jawatankuasa Barangan Import Universiti untuk kelulusan sebelum proses sebutharga atau tender diuruskan.

Pekeliling ini berkuatkuasa mulai 1 Februari 2017

Muatturun Pekeliling