Pekeliling Bendahari Bil. 8/2016 Penyewaan Kenderaan Luar (Bas) UKM

Pekeliling ini bertujuan untuk memberi panduan kepada setiap PTj UKM berkenaan urusan penyewaan kenderaan luar. Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini boleh diajukan kepada:
i) Pejabat Pengurusan Kenderaan , Bahagian Governan dan Pentadbiran , Jabatab Pendaftar 03-89214397
ii) Unit Bajet Jabatan Bendahari 03-89214286/5098

Pekeliling ini berkuatkuasa mulai 1 November 2016

Muatturun Pekeliling