Pekeliling Bendahari Bil.9/2019 Tatacara Penyimpanan Kunci, Pindaan Pekeliling Bendahari Bil.1/2016 Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti

Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan tatacara penyimpanan kunci bagi memastikan Pusat Tanngungjawab mengambil langkah-langkah keselamatan ke atas harta benda Universiti. Ini selaras dengan Buku Arahan Keselamatan Kerajaan yang menggariskan tatacara penyimpanan kunci yang lebih ketat dan terkawal.

Pekeliling ini berkuatkuasa mulai 1 November 2016

Muatturun Pekeliling