Pekeliling Jabatan Bendahari Bil 1/2019 Tatacara Pentadbiran Profil Keselamatan Pengguna Sistem UFASt

Panduan kepada semua warga di Pusat Tanggungjawab (PTJ) terutama pegawai/staf yang menguruskan urusan kewangan di PTJ. Untuk makluman juga, kakitangan yang memerlukan capaian kepada sistem UFAST hendaklah mengisi Borang Permohonan Profil Pengguna Sistem UFAST bagi tujuan tersebut. 

Pekeliling Bil 1/2019 Tatacara Pentadbiran Profil Keselamatan Pengguna Sistem UFAST

BORANG PERMOHONAN PROFIL PENGGUNA SISTEM UFAST