Pengunaan Mesin Penyalin Sebagai Mesin Cetak (Printer)

Dengan hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

Selaras dengan keperluan penjimatan dan perbelanjaan berhemah adalah disarankan agar PTJ dapat mengunakan kemudahan mesin penyalin sebagai mesin pencetak. Untuk makluman mesin penyalin yang dibekalkan kepada setiap PTJ dilengkapkan dengan fungsi “network printer”  yang mana boleh digunakan sebagai mesin pencetak.

Sila berhubung dengan pihak pembekal dan Pusat Teknologi Maklumat bagi tujuan konfigurasi.

Tarikh Kuatkuasa 21 November 2016

Muatturun Lampiran