Panduan Kakitangan

Kadar Elaun Perjalanan Dalam Negeri (Semenanjung) Kurang 14 Hari, Rujuk Pekeliling Perbendaharaan 1PP WP 1.4/2013
Gred Hotel Elaun Makan Loging
UTAMA/KHAS A (VK 4-5) Sebenar
(Std Suite)
115.00 80.00
UTAMA/KHAS B,C (VK 6-7) Sebenar
(Superior)
100.00 75.00
53-54 Sebenar
(Biasa)
85.00 70.00
45-52 240.00 60.00 60.00
41-44 , Pembantu Penyelidik (RA) 220.00 45.00 55.00
Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) 110.00 22.50 27.50
27-40 200.00 40.00 45.00
17-26 180.00 40.00 40.00
1-16 160.00 35.00 35.00
Kadar Elaun Perjalanan Dalam Negeri (Sabah/Sarawak) Kurang 14 Hari, Rujuk Pekeliling Perbendaharaan 1PP WP 1.4/2013
Gred Hotel Elaun Makan Loging
UTAMA/KHAS A (VK 4-5) Sebenar
(Std Suite)
165.00 85.00
UTAMA/KHAS B,C (VK 6-7) Sebenar
(Superior)
130.00 80.00
53-54 Sebenar
(Biasa)
115.00 75.00
45-52 270.00 80.00 70.00
41-44 , Pembantu Penyelidik (RA) 250.00 65.00 65.00
Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) 125.00 32.50 32.50
27-40 230.00 55.00 50.00
17-26 210.00 55.00 45.00
1-16 190.00 50.00 35.00
Soalan Lazim Kredit (Hutang)

Soalan Lazim

Unit Kawalan Kredit, Bahagian Hasil, Jabatan Bendahari, Aras 2, Bangunan Akademik Lingkungan Kedua,UKM Bangi

No. Telefon Untuk Dihubungi:  89118175

Email:            ukkbendhari@ukm.edu.my

Soalan 1:        Siapakah yang bertanggungjawab dalam memastikan hutang dikutip?

Jawapan:       Ketua PTJ bertanggungjawab untuk memastikan hutang dikutip.

 

Soalan 2:        Bilakah surat peringatan berkaitan hutang perlu dikeluarkan?

Jawapan:      

JENIS PERINGATAN TEMPOH
Peringatan Pertama 30 hari selepas invois dikeluarkan.
Peringatan Kedua 14 hari dari tarikh surat peringatan pertama dikeluarkan.

 

Soalan 3:        Bagaimanakah kami mahu membuat bayaran kepada UKM?

Jawapan:        Bayaran boleh dibuat seperti kaedah di bawah:

 

PENGGUNA CARA BAYARAN
Kakitangan (Aktif)  Potongan gaji
Kakitangan (Tidak Aktif) *Pindahan ke akaun CIMB 8002234307
Pelanggan Luar *Pindahan ke akaun CIMB 8002234307

* Kakitangan / pelanggan luar perlu kemukakan bukti bayaran kepada: Unit Kawalan Kredit, Bahagian Hasil, Jabatan Bendahari, Aras 7 Bangunan Pusat Pengurusan Akademik, Lingkungan Ke-2, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

 

Soalan 4:        Adakah penghutang UKM akan disenarai hitamkan sekiranya hutang tidak dijelaskan?

 Jawapan:       Ya, penghutang universiti yang tegar akan disenarai hitamkan setelah tindakan peringatan dan Agensi Kutipan Hutang gagal menyelesaikan kes penghutang selama 1 tahun.

Soalan Lazim Bahagian Bayaran (Unit Gaji)

Soalan Lazim

Soalan 1: Bagaimana caranya untuk mohon surat pengesahan majikan?

Jawapan: Pemohon perlu mel-e kepada En Mohd Farid Omar melalui mohdfarid@ukm.edu.my terlebih dahulu, beserta maklumat lengkap seperti berikut;

Nama Pemohon Contoh: Aminah Bt Abu)
UKM Per  Contoh: K00001
Nama Bank/ Koperasi Pinjaman Contoh: Bank Agro
Alamat cawangan bank/ koperasi Contoh: Bandar Baru Bangi

Bagi borang BIRO ANGKASA ; ianya perlu dilengkapkan beserta tanda tangan pemohon sebelum diserah kepada Unit Gaji, Bahagian Bayaran.

Jika potongan gaji melebihi 60% untuk tujuan pinjaman atau overlap, pemohonan hendaklah menyertakan Surat Kiraan Baru dari pihak bank/ koperasi berkenaan.

Soalan Lazim Bahagian Pentadbiran

Soalan 1: Bagaimana caranya untuk tamatkan caruman insuran Takaful Maasyi?

Jawapan: Pemohon perlu mel-e kepada Puan Syazriza Zulkapli melalui syazriza@ukm.edu.my dan disertakan dengan borang maklumat akaun. Pemohon akan menerima wang dari pihak insuran Takaful dalam tempoh 1 bulan (terus ke akaun pemohon)

Soalan 2: Pertanyaan mengenai urusan mesin penyalin di PTj atau memerlukan tambahan aksesori seperti staple?

Jawapan: PTj boleh menghubungi Puan Yatimah Sapuan di talian 03-89214524 atau mel-e kepada yatimah@ukm.edu.my