Panduan Elaun Kakitangan

Kadar Elaun Perjalanan Dalam Negeri (Semenanjung) Kurang 14 Hari, Rujuk Pekeliling Perbendaharaan 1PP WP 1.4/2013
Gred Hotel Elaun Makan Loging
UTAMA/KHAS A (VK 4-5) Sebenar
(Std Suite)
115.00 80.00
UTAMA/KHAS B,C (VK 6-7) Sebenar
(Superior)
100.00 75.00
53-54 Sebenar
(Biasa)
85.00 70.00
45-52 240.00 60.00 60.00
41-44 , Pembantu Penyelidik (RA) 220.00 45.00 55.00
Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) 110.00 22.50 27.50
27-40 200.00 40.00 45.00
17-26 180.00 40.00 40.00
1-16 160.00 35.00 35.00
Kadar Elaun Perjalanan Dalam Negeri (Sabah/Sarawak) Kurang 14 Hari, Rujuk Pekeliling Perbendaharaan 1PP WP 1.4/2013
Gred Hotel Elaun Makan Loging
UTAMA/KHAS A (VK 4-5) Sebenar
(Std Suite)
165.00 85.00
UTAMA/KHAS B,C (VK 6-7) Sebenar
(Superior)
130.00 80.00
53-54 Sebenar
(Biasa)
115.00 75.00
45-52 270.00 80.00 70.00
41-44 , Pembantu Penyelidik (RA) 250.00 65.00 65.00
Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) 125.00 32.50 32.50
27-40 230.00 55.00 50.00
17-26 210.00 55.00 45.00
1-16 190.00 50.00 35.00