Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Bendahari

Panduan Elaun Kakitangan

Kadar Elaun Perjalanan Dalam Negeri (Semenanjung) Kurang 14 Hari, Rujuk Pekeliling Perbendaharaan 1PP WP 1.4/2013
Gred Hotel Elaun Makan Loging
UTAMA/KHAS A (VK 4-5) Sebenar
(Std Suite)
115.00 80.00
UTAMA/KHAS B,C (VK 6-7) Sebenar
(Superior)
100.00 75.00
53-54 Sebenar
(Biasa)
85.00 70.00
45-52 240.00 60.00 60.00
41-44 , Pembantu Penyelidik (RA) 220.00 45.00 55.00
Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) 110.00 22.50 27.50
27-40 200.00 40.00 45.00
17-26 180.00 40.00 40.00
1-16 160.00 35.00 35.00
Kadar Elaun Perjalanan Dalam Negeri (Sabah/Sarawak) Kurang 14 Hari, Rujuk Pekeliling Perbendaharaan 1PP WP 1.4/2013
Gred Hotel Elaun Makan Loging
UTAMA/KHAS A (VK 4-5) Sebenar
(Std Suite)
165.00 85.00
UTAMA/KHAS B,C (VK 6-7) Sebenar
(Superior)
130.00 80.00
53-54 Sebenar
(Biasa)
115.00 75.00
45-52 270.00 80.00 70.00
41-44 , Pembantu Penyelidik (RA) 250.00 65.00 65.00
Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) 125.00 32.50 32.50
27-40 230.00 55.00 50.00
17-26 210.00 55.00 45.00
1-16 190.00 50.00 35.00