Kluster

Ahli Senat Universiti Kebangsaan Malaysia telah bermesyuarat pada 16 Januari 2019 untuk menilai penstrukturan semula Fakulti Sains dan Teknologi. Hasilnya, beberapa kluster penyelidikan telah dipersetujui oleh pihak kedekanan diikuti dengan penamaan dan perlantikan ketua bagi setiap kluster.

Berikut ialah kluster penyelidikan dan ketua yang dilantik:

  1. Kluster Bahan Tenaga Keterbaharuan                                                                      –  Prof. Madya Dr. Muhammad Rahimi Yusof
  2. Kluster Bahan Teknologi Sensor dan Kawalan Pencemaran Termaju    –  Prof. Madya Dr. Rizafizah Othaman
  3. Kluster Bahan Oleokimia Termaju                                                                              –  Dr. Darfizzi Derawi
  4. Kluster Biobahan Keterbaharuan                                                                               –  Dr. Azizah Baharum