Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Sains Kimia

Pengurusan

Rusli Bin Daik

Pendidikan: B.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D. (Durham)

Kepakaran: Kimia polimer

UKM Sarjana


Muhammad Rahimi Yusop

Pendidikan: B.Sc. & M.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D. (Edinburgh)

Kepakaran: Catalyst, Oleochemistry

UKM Sarjana


Azlin Mohmad Azman

Pendidikan

M.Ed (UKM), B.Eng (UPM)


Rosimah Jamaluddin

Setiausaha Pengerusi Jabatan Sains Kimia