Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Sains Kimia

Program Kimia

Mohammad Bin Kassim

Pendidikan: B.Sc. (Lakehead), M.Sc. (UKMalaysia), Ph.D(Bristol)

Kepakaran: Kimia Tak Organik

UKM Sarjana

Sila hubungi Pn. Norazuani Kayaroni (Pembantu Setiausaha Pejabat) 03-89215419


Mohd Ambar Bin Yarmo

Pendidikan: B.Sc. (UKMalaysia), Ph.D(UWIST)

Kepakaran: Catalyst, CO2 capture

UKM Sarjana


Muhammad Mukram Bin Mohamed Mackeen

Pendidikan: B.Sc. & M.Sc. (UPM), DPhil (Oxford) CChem MRSC

Kepakaran: Chemical Biology, Glycomics, Proteomics,Biophysical Chemistry

UKM Sarjana


Lee Yook Heng

Pendidikan: B.Sc. (UKMalaysia), M. Sc., Ph.D(Cambridge), FRSC

Kepakaran: Sensor

UKM Sarjana


Yang Farina Binti Abdul Aziz

Expertise: Inorganic Chemistry

Pendidikan: B.Sc. (Manchester), Ph.D(Reading)

Kepakaran: Kimia Tak Organik

UKM Sarjana


Jalifah Binti Latip

Pendidikan: B.Sc.(UKMalaysia), M.Sc., Ph.D(Strathclyde)

Kepakaran: Natural Product Isolation

UKM Sarjana


Siti Aishah Binti Hasbullah

Pendidikan: B.Sc. & M.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D(Sheffield)

Kepakaran: Sensor

UKM Sarjana


Siti Fairus Binti Mohd Yusoff

Pendidikan: B.Sc. (Chemistry) - UTM, Ph.D (Chemistry) -Bristol

Kepakaran: Kimia Tak Organik dan Kimia Polimer

UKM Sarjana

www.fairusgroup.com


Muntaz Binti Abu Bakar

Pendidikan: B.Sc. (UTM Malaysia), M.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D. (TCD)

Kepakaran: Synthetic Organic Chemistry, Natural Products (Lichen)

UKM Sarjana


Nur Hasyareeda Binti Hassan

Pendidikan: B.Sc., M.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D. (Imperial)

Kepakaran: Inorganic Chemistry, Ionic Liquid, Polymer Electrolyte

UKM Sarjana


Nurul Izzaty Binti Hassan

 • 03-8921 3878
 • drizz@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D. (St Andrews)

Kepakaran: Synthetic Organic Chemistry, Medicinal Chemistry

UKM Sarjana


Nadhratun Naiim Mobarak

 • 03-8921 4393
 • nadhratunnaiim@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Kimia), M.Sc. (Kimia), Ph.D (Kimia) - Universiti Kebangsaan Malaysia

Kepakaran: Polysaccaride Modification, Polymer Electrolyte and Electrochemical Device

UKM Sarjana


Nurul Huda Binti Abd Karim

 • 03-8921 4981
 • nurulhuda@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D.(Imperial)

Kepakaran: Inorganic Chemistry, Medicinal Inorganic Chemistry, Sensors/Biosensor

UKM Sarjana


Teh Lee Peng

 • 603-89213880
 • lpteh@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. , Ph.D (Universiti Teknologi Malaysia)

Kepakaran: Bahan termaju, Heterogeneous Solid Acid-Base Catalysis

UKM Sarjana


Wan Nur Aini Wan Mokhtar

 • 03-89215424
 • wannurainiwm@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Kimia Industri) & Ph.D. (Kimia) - UTM Malaysia

Kepakaran: Kimia Tak Organik & Pemangkinan

UKM Sarjana


Nurfaizah Binti Abu Tahrim

 • 03-8921 5424
 • nfaizah@ukm.edu.my

Expertise :

Pendidikan: B.Sc., & M.Chem(Oxford), PhD (UKM)

Kepakaran: Analytical Chemistry

UKM Sarjana


Mohamad Azuwa Mohamed

 • 03-8921 5424
 • mazuwa@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc.(Kimia Industri) & M.Eng (Gas)- UTM, Ph.D (Tenaga Hidrogen)-UKM

Kepakaran: Photocatalysis/Photoelectrocatalysis/Catalysis for sustainable environment and renewable energy, Membrane technology, Bio-template/Bio-materials

UKM Sarjana


Lee Tian Khoon

 • 03-8921 5424
 • tiankhoon@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc., M.Sc., Ph.D (Kimia)-Universiti Kebangsaan Malaysia

Kepakaran: Secondary batteries (Li & Na), Nanocomposite polymer electrolytes, DSSC, Polymer synthesis/modification, biomaterials

UKM Sarjana