Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Sains Kimia

Program Oleokimia

Muhammad Rahimi Yusop

Pendidikan: B.Sc. & M.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D. (Edinburgh)

Kepakaran: Catalyst, Oleochemistry

UKM Sarjana


Mohamad Azwani Shah Bin Mat Lazim


Suria Binti Ramli

  • 603-8921 5828
  • su_ramli@ukm.edu.my

Expertise: Transdermal Drug Carrier, Microemulsion, Cosmetic & Personal Care

BSc, MSc(UKMalaysia), Phd (Queensland)


Rozida Mohd Khalid

  • 603-8921 4978
  • rozidakhalid@ukm.edu.my

Expertise:natural product chemistry, chemical biology

BSc, MSc (UPMalaysia), PhD(Bristol)


Darfizzi Bin Derawi

  • 603-8921 4297
  • darfizzi@ukm.edu.my

Expertise:Biofuels, Biodiesel

BSc, PhD(UKMalaysia)
Royal Society-Newton Advance Fellowship at Aston University under supervision of Professor Karen Wilson;
On postdoctoral leave (22 Feb 2016 - 21 Feb 2018)


Mohd Firdaus Bin Mohd Yusoff

  • 603-8921 5424
  • fir_my@ukm.edu.my

Expertise: Biofuels, Biodiesel

BSc, MSc(UKMalaysia), PhD (Aarhus)


Nurul Asikin Bt Mijan

  • 03-8921 5424
  • nurul.asikin@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Kimia Petroleum), M.Sc. (Kimia), & Ph.D (Kimia) - UPM Malaysia

Kepakaran: Nano-Materials, Biomass Conversion Technology (Catalytic conversion of biomass), Oleochemistry (Carboxy functionality of fatty acids), Catalysis (Heterogeneous catalyst, mixed metal oxides, acid-base catalyst), Energy & Fuels (Biodiesel, Renewable Diesel, Biofuels)

UKM Sarjana