Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Sains Kimia

Program Teknologi Kimia

Ishak Bin Ahmad

Expertise: Polymer Chemistry

Pendidikan: B.Sc. (UKMalaysia), Ph.D(UMIST)

Kepakaran: Kimia polimer

UKM Sarjana


Rusli Bin Daik

Pendidikan: B.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D. (Durham)

Kepakaran: Kimia polimer

UKM Sarjana


Azizan Bin Ahmad

Expertise: Polymer Electrolyte

BSc (UKM), MSc(UPM), PhD(UKM)


Khairiah Binti Haji Badri

Expertise: Polymer Chemistry

Pendidikan: B.Sc.(Colorado), Ph.D.(UKM Malaysia)

Kepakaran: Kimia Polimer

UKM Sarjana


Rizafizah Othaman

Expertise: Polymeric Membrane, Catalyst Development

BEng(TIT Japan), MSc(UKMalaysia), DEng(TIT Japan)


Azizah Binti Baharum @ Abdul Aziz

  • 03-8921 5828
  • azeiss@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (UKM), M.Sc.(UKM), Ph.D(Braunschweig)

Kepakaran:  Fiber dan Bahan Komposit

Ketua Pusat Penyelidikan Polimer (PORCE)

UKM Sarjana


Farah Hannan Binti Anuar

Pendidikan: B.Sc. (UTM Malaysia), Ph.D(Dublin)

Kepakaran: Polymer science, copolymer, conductive polymer, antifouling polymer

UKM Sarjana


Mohd Suzeren Bin Md. Jamil

  • 603-8921 5446
  • suzeren@ukm.edu.my

Expertise: Polymer Chemistry, Self-healing molecules

BSc, MSc(UKMalaysia), PhD(Sheffield)

Pengarah Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni 


Sharina Binti Abu Hanifah

Pendidikan: B.Sc., Ph.D. (UKM Malaysia)

Kepakaran: Polymer Chemistry, Chemical Sensor/Biosensor

UKM Sarjana