Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat)

Pejabat TNC Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat bertanggungjawab menguruskan hal ehwal jaringan kerjasama antara industri dan masyarakat luar dengan warga UKM.

Senarai Pusat Tanggungjawab

Hubungi Pejabat TNC Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat
icon-web_pho+ 603-8921 3032 |  icon-web_fax+ 603-8921 4606 |  icon-web_meltnchejim@ukm.edu.my