Computationally Optimised Fuel-Efficient Concept Car (Jld. 2)

Butiran

Pengarang: Shahrir Abdullah, Masjuki Hassan, Rahizar Ramli, Barkawi Sahari, Mohd Nasir Tamin, Ahmad Zakaria, Wan Mansor Wan Muhamad, Anuar Alias, Lim Fang Yau, Azhari Shamsudeen, Mohd Aizat Ahmad Tarmizi
Penerbit: Centre for Automotive Research
Tahun: 2011
Jumlah Halaman: 96
Rujukan/Muat TurunKlik di sini

Ringkasan

Computationally Optimised Fuel-Efficient Concept Car (COFEC, Jld. 2) 2011 adalah prosiding dari Projek Technofund (TF0608C073) yang dikhususkan untuk kompilasi semua hasil dari 7 sub projek. Jilid ke-2 prosiding ini mengandungi kertas kerja untuk pembangunan kereta konsep jimat-bahan api. ISBN 978-967-5878-44-2].

Translate »