Computationally Optimised Fuel-Efficient Concept Car (Jld. 3)

Butiran

Pengarang: Shahrir Abdullah, Masjuki Hassan, Rahizar Ramli, Barkawi Sahari, Mohd Nasir Tamin, Ahmad Zakaria, Wan Mansor Wan Muhamad, Anuar Alias, Lim Fang Yau, Azhari Shamsudeen, Mohd Aizat Ahmad Tarmizi
Penerbit: Centre for Automotive Research
Tahun: 2011
Jumlah Halaman: 121
Rujukan/Muat TurunKlik di sini

Ringkasan

Prosiding COFEC ini diterbitkan sempena Retreat Projek TechnoFund Ketiga (TF0608C073) yang dikhususkan untuk membangunkan strategi reka bentuk untuk semua sub projek. Sejumlah lima Institusi Pengajian Tinggi tempatan, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Kuala Lumpur, bersama-sama dengan MIMOS Berhad dan Proton sebagai rakan usaha sama industri telah terlibat dalam projek ini. Prosiding ini adalah bahagian ketiga dari beberapa jilid yang akan diterbitkan selepas selesai fasa empat bulan. Jilid ketiga prosoding ini mengandungi proses verifikasi dan pengesahan kod dan pembangunan subrutin di peringkat kedua berdasarkan strategi reka bentuk yang dilaporkan dalam jilid pertama. [ISBN 978-967-5878-45-9].

Translate »