Computationally Optimised Fuel-Efficient Concept Car (Jld. 4)

Butiran

Pengarang: Shahrir Abdullah, Masjuki Hassan, Rahizar Ramli, Barkawi Sahari, Mohd Nasir Tamin, Ahmad Zakaria, Wan Mansor Wan Muhamad, Anuar Alias, Lim Fang Yau, Azhari Shamsudeen, Mohd Aizat Ahmad Tarmizi
Penerbit: Centre for Automotive Research
Tahun: 2011
Jumlah Halaman: 298
Rujukan/Muat TurunKlik di sini

Ringkasan

Prosiding COFEC ini diterbitkan sempena Retreat Keempat Projek TechnoFund (TF0608C073) yang dikhususkan untuk mengesahkan model dan modul yang dibangunkan. Sejumlah lima Institusi Pengajian Tinggi tempatan, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Kuala Lumpur bersama-sama dengan MIMOS Berhad dan Proton sebagai rakan usaha sama industri telah terlibat dalam projek ini. Prosiding ini merupakan bahagian yang keempat dari beberapa jilid yang akan diterbitkan selepas selesai fasa empat bulan. Prosiding keempat ini mengandungi proses simulasi dan pengesahan kod dan subrutin pengguna berdasarkan strategi reka bentuk yang dibangunkan dalam fasa pertama. [ISBN 978-983-2982-39-5].

Translate »