Computationally Optimised Fuel-Efficient Concept Car (Jld. I)

Butiran

Pengarang: Shahrir Abdullah, Masjuki Hassan, Rahizar Ramli, Barkawi Sahari, Mohd Nasir Tamin, Ahmad Zakaria, Wan Mansor Wan Muhamad, Anuar Alias, Lim Fang Yau, Azhari Shamsudeen, Mohd Aizat Ahmad Tarmizi
Penerbit: Centre for Automotive Research
Tahun: 2011
Jumlah Halaman: 38
Rujukan/Muat TurunKlik di sini

Ringkasan

Computationally Optimised Fuel-Efficient Concept Car (COFEC) 2011 adalah prosiding dari Projek Technofund (TF0608C073) yang dikhususkan untuk kompilasi semua hasil dari 7 sub projek daripada lima Institusi Pengajian Tinggi tempatan iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Kuala Lumpur dengan kerjasama Proton dan MIMOS. Prosiding ini dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama prosiding mengandungi strategi perancangan semua projek-projek kecil yang dilaksanakan dalam projek. Bahagian kedua mengandungi kertas kerja bagi perkembangan geometri dan model, manakala bahagian ketiga mengandungi kertas kerja bagi pengumpulan modul dan pengesahan. [ISBN 978-967-5878-43-5]

Translate »