Aluan Pengarah

 

KATA-KATA ALUAN PENGARAH

Prof. Madya Dr. Noor Azuddin Bin Yakob 

 

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salam Sejahtera.

Setelah lima tahun ditubuhkan, ia telah mengharungi pelbagai cabaran dalam membudayakan semangat keusahawan dikalangan pelajar dan para akademik. Dasar Pendidikan Negara, 2015 kini memperinci peranan ilmu keusahawanan yang bukan hanya sekadar pembudayaan, malah memperkasa serta mendapatkan kerjasama dengan agensi luar bagi menyemarakan lagi bidang keusahawan dikalangan pelajar,warga Universiti, Industri dan Komuniti. Justeru peranan UKM-CESMED lebih mencabar.

Antara peranan utama UKM-CESMED adalah sebagai satu unit perkhidmatan yang memberikan perkhidmatan Keusahawan Akademik (AE) dan Keusahawan Bukan Akademik (NAE). Kursus yang terlibat dalam AE adalah kursus CMIE2016 Junior Startup, CMIE3016 Senior Startup, CMIE2036 SME Apprenticeship dan CMIE3033 Case Writing. Kursus NAE pula, merupakan kursus derivatif daripada AE yang diolah mengikut keperluan PKS dan praktis keusahawanan. Pelajar dan pemilik syarikat PKS mengikuti kursus SME@University yang menggunakan modul NAE yang telah dibentuk.

Selain daripada aktiviti pengajaran dan latihan, UKM-CESMED juga menganjurkan acara keusahawanan dengan kerjasama kolej kediaman, fakulti dan agensi luar. Kebanyakan acara berlaku di tapak UKM-CESMED di Heliks Emas UKM-MTDC yang merupakan inkubator keusahawanan dan bilik latihan di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan.

Sudah pasti usaha kami tidak akan berhenti disini kerana banyak lagi yang perlu diperkemaskan dalam aktiviti penyelidikkan, penerbitan serta latihan dan jaringan bersama komuniti PKS sekitar UKM.

Semoga bermanfaat dan memberi kebaikan!