KAJIAN KES KEUSAHAWANAN (CMIE3033)

KAJIAN KES KEUSAHAWANAN (CMIE3033)

 3 KREDIT (Kursus Elektif – Ditawarkan pada semester 3 setiap sesi)

Sinopsis:

Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan proses penulisan kes yang berkesan dan cekap. Latihan melalui pengalaman secara praktikal turut dimuatkan di dalam kursus ini bagi membantu pembelajaran secara bebas. Participative approaches digunakan melalui perjumpaan berkala di mana peserta-peserta kursus ini akan mengkritik kes masing-masing untuk menambah baik mutu penulisan kes mereka. Kaedah unik ini akan memastikan kes dapat disiapkan dalam tempoh yang singkat dengan mutu yang memuaskan. Kes ini akan dijalankan dalam lima perjumpaan meliputi aspek berikut: (1) Pengenalan kepada kes, (2) Penulisan rancangan kes, (3) Kutipan data dan penulisan draf kes dan nota pengajaran,(4) Menambah-baik kes dan nota pengajaran, (5) Proofreading draf akhir kes.

Hasil Pembelajaran Kursus:

  1. Pelajar mampu mengenal pasti proses utama dalam penulisan kes termasuk : jejakan kes (case lead), hubungan awal, kutipan data, penulisan dan nota pengajaran
  2. Pelajar mampu menyediakan rancangan penulisan kes termasuk perenggan permulaan, pengendalian kes, senarai keperluan data dan rancangan masa
  3. Pelajar mampu menulis dan membentangkan laporan kajian kes