KAJIAN KES KEUSAHAWANAN (CMIE6023)

KAJIAN KES KEUSAHAWANAN (CMIE6023)

 3 KREDIT (Kursus Elektif – Ditawarkan pada semester 2 setiap sesi)

Sinopsis:

Kursus ini bertujuan untuk memberi pencerahan dan kemahiran dalam proses  pembangunan kes yang berkesan dan cekap. Latihan pembelajaran dalam industri  dimuatkan di dalam kursus ini untuk membina kes. Kaedah keterlibatan  melalui perjumpaan berkala bersama  pelajar untuk  mengkritik kes  bagi menambah baik mutu penulisan. Kes ini  meliputi aspek berikut: (1) Pengenalan kepada kes, (2) Penulisan rancangan kes, (3) Pengumpulan data, dan penulisan draf kes serta nota pengajaran,(4) Penambahbaikan kes dan nota pengajaran, (5)  Pewasitan draf akhir kes.

Hasil Pembelajaran Kursus:

  1. Pelajar mampu mengenal pasti proses utama dalam penulisan kes termasuk: jejakan kes (case lead), hubungan awal, kutipan data, penulisan dan nota pengajaran
  2. Pelajar mampu menyediakan rancangan penulisan kes termasuk perenggan permulaan, pengendalian kes, senarai keperluan data dan rancangan masa
  3. Pelajar mampu menganalisa kes dan nota pengajaran berdasarkan kes keusahawanan terpilih secara kritis
  4. Pelajar mampu menulis dan membentangkan laporan kajian kes