USAHANIAGA ASAS I (CMIE2013)

 

USAHANIAGA ASAS I (CMIE2013)

 3 KREDIT (Kursus Elektif Citra 4 – Ditawarkan pada semester 1 setiap sesi)

Sinopsis:

Objektif utama kursus ini adalah memantapkan pemahaman pelajar mengenai ilmu keusahawanan dan pengurusan perniagaan serta membentuk sikap keusahawanan dalam pelajar. Konsep dan teori keusahawanan merangkumi pengenalpastian peluang perniagaan, pemasaran, pengiklanan, pembangunan pasukan dan kewangan. Di samping itu, pelajar akan membentuk kumpulan kecil untuk membangunkan syarikat bagi memasarkan produk kes yang mereka pilih dan membina strategi pemasaran.

Hasil Pembelajaran Kursus:

  1. Pelajar mampu mengenalpasti dan menganalisa peluang usahaniaga
  2. Pelajar mampu menjana idea perniagaan
  3. Pelajar mampu mempamerkan ciri-ciri keusahawanan dalam diri

CMIE2016_1

CMIE2016_0