USAHANIAGA ASAS II (CMIE2023)

 

USAHANIAGA ASAS II (CMIE2023)

 3 KREDIT (Kursus Elektif Citra 4 – Ditawarkan pada semester 2 setiap sesi)

Sinopsis:

Objektif utama kursus ini adalah membolehkan pelajar mengaplikasikan ilmu keusahawanan dan pengurusan perniagaan dalam merangka rancangan perniagaan serta membentuk sikap keusahawanan dan memberi dorongan kepada pelajar untuk memilih keusahawanan sebagai kerjaya. Kursus ini merangkumi pemasaran, pengiklanan, pembuatan, pembungkusan, harta intelek, perundangan dan pembentangan berkesan. Pelajar membentuk kumpulan kecil untuk membangunkan syarikat bagi memasarkan produk kes yang mereka pilih, membina strategi pemasaran, membina laman sesawang dan menyediakan rancangan usahaniaga untuk dibentangkan bagi tujuan tuntas bicara kepada pelabur yang berpotensi. Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran melalui pengalaman.

Hasil Pembelajaran Kursus:

  1. Pelajar mampu menguruskan perniagaan mengikut bidang-bidang fungsian: pemasaran, operasi, sumber manusia dan kewangan
  2. Pelajar mampu membina platform perniagaan melalui media sosial
  3. Pelajar mampu merangka rancangan perniagaan

cmie3016_1

cmie3016_0