Visi, Misi dan Matlamat Pendidikan

Visi

Bertekad menjadi pusat citra universiti bertaraf dunia dalam memberikan perkhidmatan ilmiah dan profesional bagi melahirkan insan yang cemerlang dan holistik.

Misi

Membina dan memupuk perkembangan insan yang berilmu merentas disiplin dan budaya serta berakhlak melalui kursus CITRA yang bersepadu.

Matlamat Pendidikan

  • Melahirkan graduan berakhlak mulia, beretika profesional, berwawasan tinggi dan beraspirasi kebangsaan;
  • Melahirkan graduan berkemahiran dan berketerampilan dalam pelbagai bahasa bagi tujuan komunikasi berkesan dalam pelbagai suasana, peringkat dan budaya;
  • Melahirkan graduan berfikiran holistik dengan menyepadukan pengetahuan umum dan khusus melalui penaakulan kuantitatif dan kualitatif;
  • Melahirkan graduan bertaqwa yang mempunyai kemahiran kepimpinan, keusahawanan dan inovasi;
  • Melahirkan graduan yang berupaya memahami dan mengaplikasikan sains dan teknologi secara beretika dan profesional ke arah kelestarian;
  • Melahirkan graduan bertanggungjawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dengan mengamalkan gaya hidup sejahtera.