Pengenalan

Current Legal Issues (CLI) (e-ISSN: 2550-1704) ialah jurnal dalam talian yang diuruskan oleh Fakulti Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Persatuan Siswazah (Persiswa) dan Persatuan Prasiswazah (Perundang), Fakulti Undang-undang, UKM. CLI diterbitkan sebanyak dua kali setahun, iaitu pada bulan Jun dan Disember.

Current Legal Issues (CLI) (e-ISSN: 2550-1704) is an online journal run by the Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia in collaboration with the Postgraduate Students Association  (Persiswa) and the Law Society (Perundang), Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia. CLI is issued twice a year, namely in June and December.