Bengkel Penyelidikan Silang Budaya

BENGKEL PENYELIDIKAN SILANG BUDAYA UKM-UPI

CROSS-CULTURAL RESEARCH WORKSHOP UKM-UPI

Tarikh             :           1 Ogos 2016 (Isnin)

Date                 :          1st of August 2016 (Monday)

Masa              :           9.00 pagi

Time              :           9.00 am

Tempat           :           Bilik Mesyuarat,

Pusat Kepelbagaian Pelajar & Pembangunan Komuniti, Fakulti Pendidikan (Bangunan Tunas Permata)

Venue         :           Meeting Room, Centre for Learner Diversity & Community Development, Faculty of Education (Tunas Permata Building)

 

LATAR BELAKANG     BACKGROUND

Bengkel penyelidikan silang budaya UKM-UPI ini diadakan pada 1 Ogos 2016. Bengkel ini diadakan di Bilik Mesyuarat, Pusat Pendidikan Kepelbagaian Pelajar (PPKP). Bengkel ini berlangsung selama 2 jam iaitu dari pukul 10 pagi sehingga 12 tengahari. Peserta-peserta yang terlibat dalam bengkel ini adalah Prof. Madya Dato’ Dr. Abdul Razaq Ahmad, ketua Pusat Kepelbagaian Pelajar, Dr. Mohd Mahzan Awang, Timbalan ketua Pusat Kepelbagaian Pelajar, Prof. Dr. Dadang Supardan dari UPI serta alumni-alumni dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan UPI Indonesia. Secara keseluruhan bengkel ini dihadiri oleh 18 orang peserta. Bengkel ini juga dihadiri oleh Tan Sri Dato’ Sri Abdul Aziz Bin Rahman. Penceramah bengkel ini ialah Prof. Dr. Dadang Supardan  dari Universitas Indonesia.

Cross-cultural research workshop-UPI SMEs was held on August 1, 2016. The workshop was held at the Meeting Room, Centre for Studies on Learner Diversity. The workshop lasted for 2 hours, from 10am  to 12 pm. The participants involved in this workshop were Prof. Madya. Dato ‘Dr. Abdul Razaq Ahmad, Head of the Centre for Studies on Learner Diversity, Dr. Mahzan Awang Mohd, Deputy Head of the Centre for Studies on Learner Diversity, Prof. Dr. Dadang Supardan of UPI and alumni of The National University of Malaysia (UKM) and UPI Indonesia. Overall, the workshop was attended by 18 participants. The workshop was also attended by Tan Sri Dato ‘Sri Abdul Aziz Bin Rahman. The workshop speaker was Prof. Dr. Dadang Supardan from the University of Indonesia.

LAMPIRAN     APPENDIX   

sb1 sb2 sb3 sb4