Forum Pendidikan Sejarah

FORUM PENDIDIKAN SEJARAH

HISTORY EDUCATION FORUM

 

Pada 7 Mei 2016, Pusat Kepelbagaian Pelajar dan Pembangunan Komuniti telah menganjurkan Forum Pendidikan Sejarah dengan tajuk, “Kepelbagaian Pedagogi dan Strategi Pembelajaran Sejarah yang Efektif”. Program ini berlangsung di Dewan Budiman, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia dan dirasmikan oleh Profesor Dr. Norazah Nordin, Dekan Fakulti Pendidikan. Penganjur majlis turut menjemput tiga orang panel bagi membuat perkongsian tentang tajuk yang dipilih. Panel jemputan terdiri daripada Dr. Ramli Saadon, Pesyarah Jabatan Sejarah di Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris; Puan Masariah Mispari, Guru Cemerlang Sejarah Sekolah Sultan Alam Shah dan Mohammad Fauzi Amrin, pelajar cemerlang sejarah Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2013.

On May 7, 2016, History Education Forum entitled, “Pedagogical Diversity and Effective Strategies on Learning History” was held. The program took place in Budiman Hall, Faculty of Education, The National University of Malaysia and was launched by Professor Dr. Norazah Nordin, Dean of the Faculty of Education. The event organizer also invited three panels to share their opinions about the selected title. Panels invited consisted of Dr. Ramli Saadon, lecturer in the Department of History from Faculty of Human Sciences, Sultan Idris Education University; Mrs. Masariah Mispari, Excellent History Teacher of Sultan Alam Shah School and Mohammad Fauzi Amrin, History subject top achiever in Malaysian Certificate of Education (MCE) 2013.

Banner program

Banner program

 

 

 

 

13118956_1043919252364236_6069358075941101619_n

Ucapan perasmian oleh Dekan

Ucapan perasmian oleh Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13133217_1043918439030984_7644917367125086136_n

Ahli panel yang penuh semangat

Ahli panel yang penuh semangat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13173642_1043917965697698_6811029486210823298_n

Antara peserta yang hadir

Antara peserta yang hadir

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyampaian cenderamata kepada ahli panel sebagai tanda penghargaan

Penyampaian cenderamata kepada ahli panel sebagai tanda penghargaan

13103539_1043923085697186_8957488633477750998_n