ICSAR 2017

NEGERI MALANG, INDONESIA. 21 JANUARI 2017- Seminar International Conference on Special Education in South East Asia Region (ICSAR) telah berlangsung pada 21 Januari 2017 di Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Malang, Indonesia. Seminar ini menghimpunkan para ilmuan dari pelbagai institusi setiap tahun bagi membincangkan isu-isu berkenaan kanak-kanak berkeperluan khas. Tema perbincangan seminar kali ini adalah Orientasi Semula Pendidikan Khas dalam Meningkatkan Tahap Berdikari Kanak-kanak Berkeperluan Khas. Wakil daripada Fakulti Pendidikan UKM yang juga merupakan Ahli Jawatankuasa Pusat Kepelbagaian Pelajar dan Pembangunan Komuniti, Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yassin turut menyertai seminar ini.

 

Lampiran

Wakil dari UKM

Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi ketika membuat perkongsian ilmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyampaian cenderahati

Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi bersama penceramah yang terlibat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Madya Dr. Hanafi bersama pelajar-pelajar Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICSAR 2017 dalam keratan akhbar Edukasi

Hasil seminar ini