Pendampingan Penulisan Artikel Jurnal Internasional

SURAKARTA. 26 OKTOBER 2016 – Prof. Madya Dr. Hanafi mohd Yasin selaku ahli jawatankuasa Pusat Kepelbagaian Pelajar dan Pembangunan Komuniti telah menghadiri Program Pendampingan Penulisan Artikel Jurnal Internasional di Universitas Sebelas Maret. Program ini merupakan anjuran bersama antara Universitas Sebelas Maret dan Universiti Kebangsaan Malaysia dengan penampilan Prof. Madya Dr. Hanafi sebagai panel jemputan. Turut menghadiri program ini adalah beberapa pensyarah daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Lampiran

Prof. madya dr. Hanafi ketika membuat perkongsian ilmu

Prof. madya dr. Hanafi ketika membuat perkongsian ilmu

Perbincangan bersama panel jemputan yang lain

Perbincangan bersama panel jemputan yang lain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antara peserta yang menghadiri program ini

Antara peserta yang menghadiri program ini