Bilik Al-Khawarizmi

 Nama Penyumbang Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)
 Lokasi Aras 2, Unit Multimedia, PTSL
 Pengkisahan Ahli matematik Arab dan ahli astronomi yang menyusun karya awal aritmetik dan jadual astronomi tertua.  Hasil kerja beliau telah secara meluas diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, memperkenalkan angka Arab dan konsep algebra kepada matematik Barat.  Algoritma perkataan berasal dari namanya.
Share This Page: