Bilik CRIM

 Nama Penyumbang    Pusat Pengurusan Penyelidikan & Instrumentasi (CRIM)
 Lokasi     Aras 3, Unit Jurnal, PTSL
 Pengkisahan
  • Sempena nama Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi (CRIM) Universiti Kebangsaan Malaysia. CRIM merupakan pusat yang bertanggungjawab dalam tadibr urus penyelidikan selari dengan status Universiti Penyelidikan dan Keberhasilan Utama Universiti (KRA) 2 – Penyelidikan dan Inovasi Berimpak Tinggi.
  • Penyelidikan memantapkan rangkaian nilai untuk menyokong paduan ilmu dan iman, selari dengan falsafah UKM.

 

Share This Page: