PENGENALAN

LATAR BELAKANG

Bermula 8 Mac 2019, nama Tabung Derma Perpustustakaan UKM telah diganti namanya daripada Dana Endowmen Perpustakaan UKM.

Pada 10 Julai 2003, Dana Endowmen Perpustakaan UKM telah dibuka dan dilancarkan dengan rasminya oleh Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Mohd. Rashdan bin Hj. Baba, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia yang bertujuan untuk penjanaan bagi menampung perbelanjaan perpustakaan.

OBJEKTIF

⇒ Perolehan kemudahan dan peralatan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan dan kemudahan komputer.

⇒ Mewujudkan mekanisme untuk memastikan sumber kewangan yang stabil, konsisten dan berterusan bagi jangka masa panjang bagi memperoleh sumber-sumber ilmu dalam usaha memajukan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan universiti.

⇒ Sumber kewangan untuk memperoleh koleksi/koleksi kepakaran yang ditawar oleh individu atau pihak-pihak tertentu.

DASAR DANA ENDOWMEN PERPUSTAKAAN

Kongsikan Halaman Ini: