Unit PPD

Senarai  Kakitangan

 1. Puan Maria Ahmad – Pembantu Tadbir Kanan N22
 2. Cik Nur Bariah Ahmad Razali – Pembantu Tadbir N19
 3. Puan Sinar Suriya Muhamad – Juruteknologi Makmal Perubatan U32

Peranan dan Tanggungjawab

Membantu Ketua-ketua Modul Personal Profesional Development (PPD) menjalankan aktiviti kurikulum dan peperiksaan dalam strand PPD seperti berikut:

 1. Menyediakan dokumen modul untuk digunakan oleh pelajar sebagai panduan.
 2. Menyelaras bahan PPD dari semua pensyarah yang terlibat dari pelbagai jabatan di fakulti
 3. Menyelaras penyediaan pakej yang digunakan dalam sesi perbincangan kumpulan kecil
 4. Menyelaras penyediaan blue-print objektif modul yang bersesuaian dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
 5.  Menyelaras tugasan pelajar dan menyelaras proses implementasi peperiksaan sumatif
 6.  Menyediakan lapuran ringkas audit modul dan peperiksaan formatif dan sumatif
 7. Menyelaras audit modul di minggu akhir implementasi modul
 8. Menyelaras Kem PPD untuk tahun 1, tahun 3 dan tahun 3
 9.  Menyelaras dan melaksanakan pelbagai bengkel berkaitan PPD, antaranya:
  • Bengkel menyediakan modul PPD
  • Bengkel latihan fasilitator PPD
  • Bengkel penyediaan soalan peperiksaan PPD
 10. Menyelaras latihan Standardized Patient (SP) untuk tujuan pengajaran dan peperiksaan
 11. Menyelaras pemeriksaan skrip jawapan PPD dan menyelaras peperiksaan dan sistem permarkahan SMPH

 

PPD-Mentoring

 

PPD-Module

 

PPD-Poster