Loading...
Halaman2018-10-23T04:38:07+00:00

Acara / Seminar / Bengkel

25 Oktober 2018
UKM Kampus Raja Muda, Kuala Lumpur

DAFTAR

26 – 27 Oktober 2018
UKM Kampus Raja Muda, Kuala Lumpur

DAFTAR

Pelajar

Program Akademik

Sarjana Muda Farmasi dengan Kepujian

Baca lagi

Sarjana Farmasi Klinikal

Baca lagi

Sarjana Sains (Analisis Farmaseutikal)

Baca lagi

Sarjana, Doktor Falsafah (Penyelidikan)

Baca lagi

Aktiviti Penyelidikan

Penerbitan 2017

Pusat Penyelidikan