Key Result Area (KRA)

UKM telah mengenalpasti enam (6) Bidang Keberhasilan Utama (Key Result Areas – KRA) yang menjadi dasar kepada hala tuju strategik pada masa hadapan:

  • KRA#1 – Graduan Beraspirasi Kebangsaan, Kompeten, Berdaya Saing dan Inovatif
  • KRA#2 – Penyelidikan dan Inovasi yang Berimpak Tinggi
  • KRA#3 – Perkongsian Pintar dan Keterlibatan Strategik
  • KRA#4 – Sumber Manusia dan Institusi Cemerlang
  • KRA#5 – Penjanaan Kekayaan Secara Optimum dan Strategik
  • KRA#6 – Prasarana dan Persekitaran Ilmu yang Kondusif

TEKAD 18

18 Inisiatif Strategik (TEKAD 18)

Pengurusan Universiti dengan persetujuan Lembaga Pengarah Universiti akan menggerakkan 18 inisiatif strategik melibatkan semua Bidang Keberhasilan Strategik (KRA)  bagi tahun 2018 dalam usaha meningkatkan lagi kecemerlangan Universiti. Inisiatif ini dijenamakan sebagai TEKAD 18. Senarai inisiatif ini dapat dilihat di sini.