Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Acara Menarik

FEP dalam Akhbar

Testimoni Pelajar

Tahniah & Takziah

 •   Mengucapkan penghargaan atas sumbangan perkhidmatan kepada Haslina Hamdan yang berpindah ke Bahagian Bayaran, Jabatan Bendahari berkuat kuasa mulai 2 Disember 2019. 

  -- fep
 •   Mengucapkan penghargaan atas sumbangan perkhidmatan kepada Madya Dr. Zulkefly Abdul Karim, yang telah menamatkan tempoh pelantikan sebagai Ketua Editor Jurnal Ekonomi Malaysia mulai 30 November, 2019. 

  -- fep
 •   Mengucapkan penghargaan atas sumbangan perkhidmatan kepada Madya Dr. Mohd Azlan Shah Zaidi, yang telah menamatkan tempoh pelantikan sebagai  Pengerusi Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari, mulai 31 Oktober, 2019. 

  -- fep
 •   Mengucapkan penghargaan atas sumbangan perkhidmatan kepada Madya Dr. Noor Azuan Hashim, yang telah menamatkan tempoh pelantikan sebagai  Penolong Dekan (Keusahawanan dan Kreativiti) FEP,  pada 31 Oktober, 2019. 

  -- fep
 •  Mengucapkan penghargaan atas sumbangan perkhidmatan kepada Dr. Noor Hasni Juhdi, yang telah  menamatkan tempoh pelantikan sebagai Penyelaras Keusahawanan dan kreativiti FEP  pada 30 November, 2019 

  -- fep
 •  Tahniah atas kenaikan pangkat Dr. Nafisah Mohammed yang telah dilantik sebagai pensyarah Universiti DS52 mulai 4 September 2019. 

  -- fep
 •   Tahniah atas pelantikan kepada Madya Dr. Mariani Abd. Majid, atas lantikan sebagai Ketua Editor Jurnal Ekonomi Malaysia, untuk tempoh 3 tahun, mulai 1 Disember, 2019 hingga 30 November, 2022. 

  -- fep
 •   Tahniah atas pelantikan kepada Noor Hasni Juhdi, atas lantikan sebagai Penolong Dekan (Keusahawanan dan Kreativiti), untuk tempoh 3 tahun, mulai 1 Disember, 2019 hingga 30 November, 2022. 

  -- fep
 •  Tahniah atas pelantikan kepada Prof. Madya Dr. Zulkefly Abdul Karim, atas lantikan sebagai Pengerusi Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari, untuk tempoh 3 tahun,  mulai 1 Disember, 2019 hingga 30 November, 2022 

  -- fep
 •  Tahniah atas pelantikan kepada Prof. Dr. Ishak Yussof atas lantikan sebagai ahli Jawatankuasa Siasatan Aduan UKM 

  -- fep