Ahli Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari

Profesor

  photo

  Jamal Othman

  Kelayakan: Ph.D, MS, (Georgia), BSc (UPMalaysia)
  Pengkhususan: Ekonomi Sumber Alam, Hubungan Model Ekonomi dan Alam Sekitar, Pasaran Komditi & Pedagangan, Ekonomi luar bandar dan faktor pasaran
  photo

  Nor Ghani Md Nor

  Kelayakan: Ph.D, MA (Michigan State), BA (N’Cle)
  Pengkhususan: Ekonomi Industri, Ekonomi Pengangkutan

Profesor Madya

  photo

  Aisyah Abdul Rahman

  Kelayakan: BSc(Lehigh Univ. Bethlehem), SPP (UKMalaysia), PhD (IIUM)
  Pengkhususan: Islamic and Conventional Finance and Banking, and Risk Management
  photo

  Doris Padmini S. Selvaratnam

  Kelayakan: Ph.D (UPMalaysia), MSc (Wales), BA(Hon.)(Sriwijaya)
  Pengkhususan: Pembangunan Komuniti, Penilaian Impak Sosial, Keusahawan Sosial
  photo

  Fathin Faizah Said

  Kelayakan: Ph.D (Essex, UK) MEc, BEc (UKMalaysia)
  Pengkhususan: Monetary Economics, Financial Network Modelling, Modern Macroeconomics, Agent-Based Computational Economics Modelling, Energy Economics
  photo

  Hawati Janor

  Kelayakan: BSc Business (Indiana), MSc (St. Louis), PhD (USM)
  Pengkhususan: International Finance, Financial Management, Financial Market, Financial Risk Management
  photo

  Hazrul Izuan Shahiri

  Kelayakan: Ph.D (Arizona), BSc. (Minnesota)
  Pengkhususan: Ekonomi Buruh, Ekonomi Kesihatan, Ekonomi Sukan, Ekonomi Industri, Mikroekonomi
  photo

  Mariani Abdul Majid

  Kelayakan: Sarjana Muda Ekonomi (UIAM); Sarjana Ekonomi (UIAM); PhD (Universiti Aston, Birmingham)
  Pengkhususan: Pengukuran Prestasi; Ekonomi Kewangan; Perbankan dan Kewangan Islam; Ekonomi Islam; Aplikasi Ekonomi Industri/ Organisasi.
  photo

  Mohd Azlan Shah Zaidi

  Kelayakan: BA (Uni. of Texas, Austin), SEkon(UKMalaysia), Ph.D (UNSW)
  Pengkhususan: Monetary Economics, International Monetary Economics, Macroeconomics
  photo

  Noorasiah Sulaiman

  Kelayakan: Ph.D (UPMalaysia), MA (Saitama), BEc (UKMalaysia)
  Pengkhususan: Pembangunan Sumber Manusia, Kajian Dasar, Ekonomi Pembangunan dan Alam Sekitar
  photo

  Norlida Hanim Mohd Salleh

  Kelayakan: Ph.D, MSc (UPMalaysia), BEc (UKMalaysia)
  Pengkhususan: Ekonomi Pelancongan, Ekonomi Sumber, Ekonomi Alam Sekitar
  photo

  Shahida Shahimi

  Kelayakan: Ph.D, MEc (UKMalaysia), BASyariah (Hons)(UMalaya)
  Pengkhususan: Perbankan dan Kewangan Islam, Pasaran Modal Islam, Ekonomi Islam, Kewangan Sosial, Wakaf, Sukuk, Crowdfunding
  photo

  Siti Faridah Abdul Jabbar

  Kelayakan: Ph.D (London), LLM (Cambridge), Bachelor of Laws (UKMalaysia), Peguambela dan Peguamcara (Malaya)
  Pengkhususan: Undang-undang Korporat dan Kewangan
  photo

  Tamat Sarmidi

  Kelayakan: Ph.D (Leicester), MSc (UPMalaysia), BEc (IIUMalaysia)
  Pengkhususan: Makro-Ekonometrik Gunaan, Kewangan Antarabangsa
  photo

  Zulkefly Abdul Karim

  Kelayakan: Ph.D (Southampton), MEc (UPMalaysia), BEc (UKMalaysia)
  Pengkhususan: Ekonomi Monetari dan Kewangan, Kewangan Antarabangsa, Ekonometrik Gunaan, Dasar Awam

Pensyarah Kanan

  photo

  Azizah Mohd Harun

  Kelayakan: MSc (Oklahoma City), BAc (UKMalaysia)
  Pengkhususan: Pengauditan
  photo

  Azlina Ahmad

  Kelayakan: DBA (UKMalaysia), MSc (LSE), MAc (UKMalaysia)
  Pengkhususan: Pelaporan Kewangan
  photo

  Hairunnizam Wahid

  Kelayakan: Ph.D (UMalaya), MEc (IIUMalaysia), BEc (UKMalaysia)
  Pengkhususan: Ekonomi Islam, Zakat, Baitulmal
  photo

  Lai Wei Sieng

  Kelayakan: PhD, MEc, Bsc (Hons) Mathematics (UKMalaysia)
  Pengkhususan: Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Sumber Manusia, Mikroekonomi
  photo

  Mohd Adib Ismail

  Kelayakan: Ph.D (IIUMalaysia), MEc (UKMalaysia), BASyariah (Hons)(UMalaya)
  Pengkhususan: Ekonomi Islam, Ekonomi Kewangan, Perdagangan Antarabangsa
  photo

  Mohd Ali Mohd Noor

  Kelayakan: Ph.D(UMalaya), MEc, BEc (IIUMalaysia)
  Pengkhususan: Ekonomi Islam, Ekonomi Industri
  photo

  Mohd Fairuz Md Salleh

  Kelayakan: Ph.D (Massey, MSoc.Sc (Birmingham), BAc (UKMalaysia), DBS (ITM)
  Pengkhususan: Tadbir Urus Korporat, Ekonomi Politik, Perakaunan dan Pelaporan Zakat, Wakaf dan Baitulmal
  photo

  Muhammad Hakimi Mohd Shafiai

  Kelayakan: Ph.D (Kyoto), MASyariah, BASyariah (Hons)(UMalaya)
  Pengkhususan: Ekonomi Islam, Kewangan Islam, Ekonomi Pertanian
  photo

  Norida Basnan

  Kelayakan: Ph.D (Massey), MSoc.Sc (Birmingham), BAc (UKMalaysia)
  Pengkhususan: Perakaunan Sektor Awam
  photo

  Norlaila Abu Bakar

  Kelayakan: MA(Ec) (Manchester), BA (Hons) Ec (Newcastle Upon Tyne)
  Pengkhususan: Ekonomi Pembangunan
  photo

  Norlin Khalid

  Kelayakan: Ph.D (Essex), MEc, BEc (UKMalaysia)
  Pengkhususan: Ekonomi Monetari, Teori dan Dasar Makroekonomi, Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi
  photo

  Norshamliza Chamhuri

  Kelayakan: Ph.D (Curtin), MAgribus (Queensland), BEc (UKMalaysia)
  Pengkhususan: Kelakuan Pengguna, Pemasaran Perniagaantani, Peruncitan
  photo

  Riayati Ahmad

  Kelayakan: Ph.D (Southampton), MEc (UKMalaysia), BASyariah (Hons) (UMalaya)
  Pengkhususan: Dasar Fiskal, Ekonomi Awam, Ekonomi dan Islam Kewangan
  photo

  Siti Hajar Mohd Idris

  Kelayakan: MA, BS (Illinois)
  Pengkhususan: Ekonomi Matematik
  photo

  Suhaili Alma’amun

  Kelayakan: Ph.D (Durham), MEc (UKMalaysia), BASyariah (Hons)(UMalaya)
  Pengkhususan: Ekonomi Islam, Perancangan Kewangan Peribadi dan Pengurusan Harta Islam, Perancangan Harta Pusaka Islam

Pensyarah

  photo

  Ainol Basirah Abdul Wahab

  Kelayakan: SmPer(UKMalaysia), MSc (IIUM)
  Pengkhususan: Perakaunan sektor awam
  photo

  Hafizi Ab Majid

  Kelayakan: MBF (Monash), BBA (UKM)
  Pengkhususan: Islamic banking & Finance
  photo

  Mohd Nasir Mohd Saukani

  Kelayakan: MA (UPMalaysia), BEc (UKMalaysia)
  Pengkhususan: Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Perancangan
  photo

  Muhammad Arzim Naim

  Kelayakan: Ph.D (INCEIF), CA(M), CPA(M), FCCA, CPIF
  Pengkhususan: Pengauditan, Perakaunan Instrumen, Kewangan Islam, Pengiraan dan Perakaunan Zakat
  photo

  Norain Mod Asri

  Kelayakan: MEc, BEc (UKMalaysia)
  Pengkhususan: Ekonomi Awam
  photo

  Suhaila Saad

  Kelayakan: MEcons (UPMalaysia), BEc (UKMalaysia)
  Pengkhususan:
  photo

  Syajarul Imna Mohd Amin

  Kelayakan: Ph.D(INCEIF), BBA (UKMalaysia), MBA(UKMalaysia)
  Pengkhususan: Finance, Risk Management

Tutor

Tiada rekod ditemui