Alumni Tersohor Pusat Pengajian Perakaunan

  Haji Abd Rahim bin Embi

  Jawatan:

  Pengarah Advance Corporate Resources

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Muda Perakaunan (1982)
  SarjanaPentadbiran Perniagaan (1995)

  Datuk Che Pee Bin Samsudin

  Jawatan:

  Akauntan Negara Malaysia

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian (1981)

  Dato' Ismail Hassan

  Jawatan:

  Pengasas Syarikat Redland Group Of Companies

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian (1988)

  Profesor Dato’ Dr. Mustafa Mohd Hanefah

  Jawatan:

  Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Universiti Sains Islam Malaysia

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Muda Perakaunan (1985)

  Dato' Zahrah binti Abd. Wahab Fenner

  Jawatan:

  Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian (1984)

  Encik Zainudin Bin Othman

  Jawatan:

  Bendahari Universiti Malaysia Pahang

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian