Language

Bahasa

Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Alumni Fakulti Ekonomi & Pengurusan UKM

Alumni Tersohor Pusat Pengajian Pengurusan

  Haji Abd Rahim bin Embi

  Jawatan:

  Pengarah Advance Corporate Resources

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Muda Perakaunan (1982)
  SarjanaPentadbiran Perniagaan (1995)

  Encik Abdul Rahman Bin Safar

  Jawatan:

  Timbalan Presiden KLIA Holdings

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Pentadbiran Perniagaan (1990)

  Dato’ Dr. Azmi bin Abdullah

  Jawatan:

  Pengarah Bank Muamalat
  Mantan Ahli LPU UKM

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Muda Pengurusan Pentadbiran dengan Kepujian (1974)

  Dr. Mohd Afzanizam Abdul Rashid

  Jawatan:

  Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Pentadbiran Perniagaan (2005)

  Datuk Mohd Nasir Ahmad

  Jawatan:

  Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Media Prima

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Pengurusan Perniagaan

  Dato’ Mohd Salleh b. Mahmud

  Jawatan:

  Pengarah Worldwide Holdings

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Pentadbiran Perniagaan

  Encik Mohd Shaifuddin Bin Hj. Abdullah

  Jawatan:

  Naib Presiden, Pembiayaan Runcit Bank Rakyat

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Pentadbiran Pentadbiran (2000)

  Dato’ Noorrizan Binti Shafiee

  Jawatan:

  Ahli Lembaga Pengarah Universiti Teknologi Malaysia

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Muda Ekonomi
  Sarjana Pentadbiran Perniagaan

  Dato' Haji Sohaimi Shahadan

  Jawatan:

  Pengerusi Pelaburan MARA Berhad (PMB)

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (2000)

  Encik Zul Azlan Bin Abu Hassan

  Jawatan:

  Timbalan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak (Pendaftaran)

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Pentadbiran Perniagaan (2006)