Language

Bahasa

Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Bidang Penyelidikan

laman web1

Kluster Ekonomi

 • Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia
 • Ekonomi Bandar dan Wilayah
 • Perdagangan Antarabangsa dan Industri
 • Pembangunan Ekonomi Komuniti

Kluster Pengurusan dan Perniagaan

 • Pemasaran dan Pengurusan Perkhidmatan
 • Pengurusan Organisasi Strategik
 • Pengguna dan Kepenggunaan
 • Etika dan Pengurusan Risiko

Kluster Kewangan dan Tadbir Urus

 • Kewangan dan Perbankan
 • Ekonomi Islam dan Muamalat
 • Pelaporan Korporat dan Tadbir Urus
 • Akauntabiliti dan Kawalan Pengurusan
 • Undang-undang dan Monetary dan Kewangan