Bidang Penyelidikan

laman web1

Kluster Ekonomi

 • Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia
 • Ekonomi Bandar dan Wilayah
 • Perdagangan Antarabangsa dan Industri
 • Pembangunan Ekonomi Komuniti

Kluster Pengurusan dan Perniagaan

 • Pemasaran dan Pengurusan Perkhidmatan
 • Pengurusan Organisasi Strategik
 • Pengguna dan Kepenggunaan
 • Etika dan Pengurusan Risiko

Kluster Kewangan dan Tadbir Urus

 • Kewangan dan Perbankan
 • Ekonomi Islam dan Muamalat
 • Pelaporan Korporat dan Tadbir Urus
 • Akauntabiliti dan Kawalan Pengurusan
 • Undang-undang dan Monetary dan Kewangan