Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Bidang Penyelidikan

laman web1

Kluster Ekonomi

 • Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia
 • Ekonomi Bandar dan Wilayah
 • Perdagangan Antarabangsa dan Industri
 • Pembangunan Ekonomi Komuniti

Kluster Pengurusan dan Perniagaan

 • Pemasaran dan Pengurusan Perkhidmatan
 • Pengurusan Organisasi Strategik
 • Pengguna dan Kepenggunaan
 • Etika dan Pengurusan Risiko

Kluster Kewangan dan Tadbir Urus

 • Kewangan dan Perbankan
 • Ekonomi Islam dan Muamalat
 • Pelaporan Korporat dan Tadbir Urus
 • Akauntabiliti dan Kawalan Pengurusan
 • Undang-undang dan Monetary dan Kewangan