Borang Pasca-Siswazah

Nama borang Nombor Dokumen Pautan
Jurnal yang Disenarai Hitam MOE Muat turun
JADUAL PERKULIAHAN PROGRAM SISWAZAH FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN SEMESTER 2 SESI 2017-2018 Muat turun
Peraturan-peraturan UKM (Pengajian Siswazah) Muat turun
PANDUAN SISWAZAH Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Sesi Akademik 2017-2018 Muat turun
SEMESTER 2 OF THE 2017-2018 ACADEMIC SESSION (FEBRUARY 2018) Muat turun
SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2017-2018 (FEBRUARI 2018 Muat turun
PANDUAN KAEDAH BAYARAN YURAN Muat turun
STUDENT FEES PAYMENT METHOD Muat turun
GARIS PANDUAN PENULISAN TESIS / DISERTASI KOMPILASI Muat turun
GUIDELINE FOR THESIS / DISSERTATION BY COMPILATION Muat turun
Borang Serahan Tesis Untuk Pemeriksaan UKM/PPPS/C/P05/AK06/04 Muat turun
Borang Perakuan Keputusan Viva UKM/PPPS/C/P05/AK09/04 Muat turun
Borang Perakuan Harta Intelek Tesis UKM/PPPS/C/P05/AK08/05 Muat turun
Borang Perakuan Penilaian Tesis Oleh Pemeriksa Luar UKM/PPPS/C/P05/AK09/03 Muat turun
Borang Pencalonan Pemeriksa Luar UKM/PPPS/C/P05/AK06/03 Muat turun
Notis Penyerahan Tesis/Disertasi UKM/PPPS/C/P05/AK06/02 Tarikh Kuatkuasa: 13/02/2017 Muat turun
Senarai Semak Rayuan Peperiksaan Lisan UKM/PPPS/C/P05/AK19/01 Muat turun
Senarai Semak Urusan Penyerahan Tesis untuk Pemeriksaan UKM/PPPS/C/P05/AK06/04 Muat turun
Borang Pengesahan Bebas Plagiat UKM/PPPS/C/P05/AK06/01 Muat turun
Panduan Siswazah FEP 2016-2017 http://www.ukm.my/fep/buku-panduan-siswazah-fep-2016-2017/
Borang Permohonan Mendaftar Lewat UKM/PPPS/C/P03/AK05/01 Muat turun
Peraturan-peraturan UKM (Pengajian Siswazah) 2015 Muat turun
Borang Pembentangan Cadangan Tesis UKM/PPPS/F05/P04/AK12/1/09 Muat turun
Borang Cadangan Penyelia Kertas Ilmiah Program Sarjana FEP/PS07/2015 Muat turun
Borang Permohonan Pengecualian Kursus UKM/PPPS/C/P03/AK07/01 Muat turun
Borang Permohonan Pertukaran Penyelia UKM/PPPS/C/P04/AK10/01 Muat turun
Borang Permohonan Penangguhan Pengajian UKM/PPPS/C/P03/AK06/01 Muat turun
Borang Pembayaran Yuran Pemeriksaan Tesis UKM/PPPS/C/P05/AK06/05 Muat turun
Senarai Semak dan Borang Penyerahan Tesis yang telah Dibuat Pembetulan UKM/PPPS/C/P05/AK09/05 Muat turun
Borang Permohonan Tambah Masa Pengajian UKM/PPPS/C/P03/AK06/02 Muat turun
Borang Pertukaran Bentuk Pendaftaran UKM/PPPS/C/P03/AK08/01 Muat turun
Borang dan Senarai Semak Notis Penyerahan Tesis UKM/PPPS/C/P05/AK06/02 Muat turun