Borang Pra-siswazah

Nama borang Nombor Dokumen Pautan
Sijil Aqif Muat turun
Borang Tukar Taraf Kursus Muat turun
Borang Gred Tidak Lengkap (TL) Muat turun
Borang Pendaftaran Kes Khas ( Prasiswazah ) Muat turun
Buku Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2017-2018 Muat turun
BORANG PENGESAHAN PENDAFTARAN KERTAS ILMIAH (BARU) UKM/PPPS/F05/P03/AK04/03 Muat turun http://www.ukm.my/fep/wp-content/uploads/2017/11/Borang-Pengesahan-Pendaftaran-Kertas-Ilmiah-1.pdf
BORANG PERMOHONAN PENAMBAHAN JUMLAH MATA JAM KREDIT Muat turun
Borang Gred TL SM ke Gred Sebenar Muat turun
Brosur Program Mobiliti Muat turun
Buku Panduan Prasiswazah FEP 2015-2016 http://www.ukm.my/fep/?p=3311
Borang Pengkhususan Program UKM/PPPS/F05/P03/AK04/04 Muat turun