Borang Pra-siswazah

Nama borang Nombor Dokumen Pautan
BORANG MENTOR MENTE Muat turun
BORANG PERMOHONAN BAGI PROGRAM MOBILITI KELUAR NEGARA /APPLICATION FORM FOR EXCHAGE PROGRAMME (OUTBOUND) Muat turun
Borang Permohonan Tambah Jam Kredit FEP Muat turun
Sijil Aqif Muat turun
Borang Tukar Taraf Kursus Muat turun
Borang Gred Tidak Lengkap (TL) Muat turun
Borang Pendaftaran Kes Khas ( Prasiswazah ) Muat turun
Buku Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2017-2018 Muat turun
BORANG PENGESAHAN PENDAFTARAN KERTAS ILMIAH (BARU) UKM/PPPS/F05/P03/AK04/03 Muat turun http://www.ukm.my/fep/wp-content/uploads/2017/11/Borang-Pengesahan-Pendaftaran-Kertas-Ilmiah-1.pdf
Borang Gred TL SM ke Gred Sebenar Muat turun
Brosur Program Mobiliti Muat turun
Buku Panduan Prasiswazah FEP 2015-2016 http://www.ukm.my/fep/?p=3311
Borang Pengkhususan Program UKM/PPPS/F05/P03/AK04/04 Muat turun