Borang staf

Nama borang Nombor Dokumen
Borang Cuti Pelepasan bagi Penulisan Artikel Berimpak Tinggi UKM-FEP-2019-001 Muat turun
Borang Pensyarah Sambilan/Tutor Muat turun
Borang Gred Tidak Lengkap (TL) Muat turun
Templat Rasmi Pembentangan UKM
Panduan Mengisi Borang eMohon Persidangan Muat turun
Jurnal dan Penerbit Yang Tidak Diiktiraf Muat turun
Garis Panduan Menghadiri Persidangan Luar Negara Muat turun
Garis Panduan ke Persidangan Menggunakan Peruntukan Fakulti Muat turun
Borang Permohonan Pembayaran Yuran Persidangan UKM-SPKP-BEN-PK11-GP01-BO02 Muat turun
Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi Muat turun
Jurnal yang Disenarai Hitam MOE Muat turun
Peraturan-peraturan UKM (Pengajian Siswazah) Muat turun
PANDUAN SISWAZAH Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Sesi Akademik 2017-2018 Muat turun
BORANG PEMARKAHAN KERTAS ILMIAH UKM/PPPS/F05/P04/AK11/02 Muat turun
Buku Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2017-2018 Muat turun
BORANG PENGESAHAN PENDAFTARAN KERTAS ILMIAH (BARU) UKM/PPPS/F05/P03/AK04/03 Muat turun
Borang Serahan Tesis Untuk Pemeriksaan UKM/PPPS/C/P05/AK06/04 Muat turun
Borang Perakuan Keputusan Viva UKM/PPPS/C/P05/AK09/04 Muat turun
Borang Perakuan Harta Intelek Tesis UKM/PPPS/C/P05/AK08/05 Muat turun
Borang Perakuan Penilaian Tesis Oleh Pemeriksa Luar UKM/PPPS/C/P05/AK09/03 Muat turun
Borang Pencalonan Pemeriksa Luar UKM/PPPS/C/P05/AK06/03 Muat turun
Borang Penilaian Kertas Kerja Permohonan Menghadiri Persidangan dengan Pembiayaan Fakulti FEP/UKM1.32/263 Muat turun