Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Persidangan

Malaysia-Indonesia International Conference on Economics, Management and Accounting (MIICEMA)

MIICEMA telah diutarakan pada 1993 semasa mesyuarat di kalangan sekumpulan pengkaji bidang ekonomi, pengurusan dan perakaunan di Bangi, Malaysia. Ketika itu, MIICEMA adalah kerjasama akademik

International Management Accounting Conference (IMAC)

International Management Accounting Conference (IMAC) adalah persidangan akademik yang memupuk pelaksanaan dan perkongsian penyelidikan akademik dalam perakaunan pengurusan dan bidang-bidang berkaitan. Penganjur utama siri persidangan